Vai Trò Của Các Ủy Viên Trận đấu trong Các Trò Chơi Của Bóng Đá

Vai trò của các ủy viên trận đấu trong bóng đá hiện đại không thể bị tổn hại khi xem xét tầm quan trọng của họ đối với sự thành công của một trò chơi. Bắt đầu từ cuộc hẹn của họ xuống để nhân vật cá nhân của họ, chăm sóc phải được thực hiện để đảm bảo rằng những người phải được bổ nhiệm để hoa hồng một trận đấu.

Là một phần của thuộc tính của họ, họ phải có kiến thức âm thanh của pháp luật của trò chơi và các quy tắc điều chỉnh bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác và duy trì một khoang âm thanh là điểm nổi bật của một ủy viên trận đấu tốt. Anh / cô ấy cũng phảI'm able to đảm và táo bạo đặc biệt là khi một trò chơi là nhận được ra khỏi bàn tay.

năm vai trò cụ thể

thực Helloện kiểm tra chung của lĩnh vực chơi trước khi bắt đầu một trò chơi
Tình trạng của một sân bóng đá là rất quan trọng trong một trò chơi bóng đá. Một lĩnh vực mà là nước đăng nhập hoặc không được đánh dấu có thể không thích hợp cho một trò chơi tiêu chuẩn của bóng đá. Sân cũng phải có hàng rào chu vi để tránh xâm lấn.

đảm bảo rằng có sự sắp xếp an ninh đầy đủ pt tại chỗ bởi đội chủ nhà
An ninh là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của trò chơi bóng đá vì bạo lực có thể nổ ra trong quá trình chơi. Do đó, sự Helloện diện của cảnh sát di động và thường xuyên không thể bị xâm phạm. Ủy viên trận đấu có nghĩa vụ phải nhấn mạnh rằng trận đấu sẽ bị chấm dứt nếu không có an ninh đầy đủ cho các quan chức trận đấu.

chủ trì cuộc họp của trọng tài và các quan chức của cả hai đội trước khi bắt đầu một trò chơi
Một cuộc họp của tất cả các bên liên quan thường được tổ chức vào buổi sáng trước khi bắt đầu trận đấu. Một số vấn đề thường được thảo luận bao gồm an ninh, y tế, màu sắc của áo được sử dụng bởi cả hai đội và lời khuyên chung của các quan chức trận đấu về sự cần thiết phải quan sát tinh thần chơi công bằng trước, trong và sau trận đấu. Cuộc họp này thường được chủ trì bởi các ủy viên trận đấu.

đảm bảo rằng những người hoặc đối tượng trái phép không vào sân hoặc sân vận động
Đó là nhiệm vụ của ủy viên 1gom trận đấu để đảm bảo rằng các địa điểm trận đấu là miễn phí của người trái phép và các đối tượng trong quá trình của trò chơi. Anh ấy xem trận đấu ở một vị trí tốt và quan sát Helloệu suất của trọng tài và trợ lý của anh ấy.

gửi báo cáo chi tiết
Ông đã gửi một báo cáo chi tiết về trận đấu cho cơ quan bóng đá thích hợp trong vòng forty eight giờ sau trận đấu. Báo cáo sẽ bao gồm hầu như tất cả mọi thứ đã xảy ra trước, trong và sau trận đấu. Trong kết luận, ông phải đảm bảo rằng các quan chức trận đấu được trao quyền của họ bởi các nhà tổ chức theo quy định và quy định của trò chơi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vai Trò Của Các Ủy Viên Trận đấu trong Các Trò Chơi Của Bóng Đá”

Leave a Reply

Gravatar